header DSC_8382 kleinere versie

MAATSCHAPPELIJK
verantwoord
ondernemen

Wij zetten ons in voor duurzame oplossingen én duurzame relaties met onze klanten, medewerkers en belanghebbenden.

Meer >

DSC_3946 slider minder hoog

VEILIG, GOED EN BETROKKEN
We investeren voortdurend

Onder het motto ‘standaardiseren wat kan, specificeren wat moet’ hebben wij ons werkproces volledig in kaart gebracht en de grote lijnen gestandaardiseerd.

Meer >

slider enigma01

ONZE WERKWIJZE
Niet de grootste, wel de beste

Als je de beste wilt zijn, moet je blijven bewegen. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering door vragen te stellen en kennis te delen, binnen Enigma én met Compass en Geerdink.

Meer >

KVGM

Onder het motto ‘standaardiseren wat kan, specificeren wat moet’ hebben wij ons werkproces volledig in kaart gebracht en de grote lijnen gestandaardiseerd. De processen zijn zodanig uitgetekend dat ze voor ieder project van toepassing zijn. Zo borgen wij kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Immers, als alle betrokkenen op hoofdlijnen weten wat hun rol is en welke taken daarbij horen, is de basis voor een soepel verlopend proces gelegd.

Onze afdeling KVGM werkt intensief samen met medewerkers om proces en uitvoering te koppelen en zo de Deming cirkel in ons werk te verankeren. Het kwaliteitshandboek wordt voortdurend actueel gehouden met voortschrijdend inzicht in procedures die leven en getoetst zijn in de praktijk. Plan, Do, Check, Act.

Lees hier onze beleidsverklaring KGVM.

Maar kwaliteit is niet alleen een kwestie van excellente procedures. Want welke werkhouding hebben mensen nodig om zich ook echt aan procedures en veiligheidsvoorschriften te houden? Werken in complexe omstandigheden vereist van mensen dat zij zich opstellen als professionals. Een professional voelt zich verantwoordelijk voor waar hij mee bezig is en participeert actief in een project; hij kent de dynamiek in het team, anticipeert hierop en vult zijn teamgenoten aan wanneer nodig. Een team van professionals werkt als een geoliede machine.

Om deze professionaliteit te behouden en te versterken heeft Enigma – samen met Compass en  Geerdink –  de Academy opgericht. In onze Academy bouwen we aan trots en professionaliteit en we vergroten vakkennis, vaardigheden en competenties.

CERTIFICATEN

Het in kaart brengen en optimaliseren van onze werkprocessen heeft geleid tot excellente procedures die minimaal voldoen aan de volgende normen en richtlijnen:

Maar Enigma is ook aangesloten bij de SIR, heeft de vergunning inzameling afvalstoffen en de vergunning inzameling scheepsafvalstoffen, de OVAM-registratie, Eurovergunning voor beroepsgoederenvervoer en is Erkend Leerbedrijf.

IK CULTUURPROGRAMMA

Enigma ziet de verbetering van kwaliteit, het streven naar maximale veiligheid en de optimale zorg voor gezondheid en milieu als een continu proces. Onze medewerkers moeten zich hier voortdurend van bewust zijn, te meer omdat wij hierin een voorbeeldfunctie vervullen voor alle betrokken partijen.

We hebben hiervoor het cultuurprogramma IK opgezet. Het Ik cultuurprogramma draait om bewustwording en persoonlijke ontwikkeling zodat veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn vanuit een intrinsieke motivatie bij onze medewerkers wordt verankerd.

In het IK-cultuurprogramma staan veiligheid van mensen, kwaliteit van ons werk en betrokkenheid bij het succes van onze klanten voorop. We adresseren naast vakinhoudelijke kwesties, ook gedrag en cultuur. Onze kernwaarden zijn als volgt:

  • Veiligheid, IK werk veilig of IK werk niet
  • Kwaliteit, IK zeg wat ik doe en IK doe wat ik zeg
  • Betrokkenheid, IK bepaal mede het succes van de klant

Enigma ondersteunt haar veiligheidsproces met mobiele oplossingen. Deze veiligheids-applicaties (Bolster Safety) maken de leer- en verbetercyclus op onze werkvloer compleet.

Thanks!

Hi, kijk voor onze vacatures op de vacature pagina of neem contact met ons op via de chat button.